Architectuur, stabiliteit,
interieur, omgeving

Poco Loco Snack Food


Bouwheer
Privaat
Programma
Bouwen van een kantoorgebouw
Ligging
Roeselare
Realisatie
2009-2011
Status
Voltooid
Ontwerp
Architecten- & Ingenieursbureau D'hondt
Omschrijving
Deze producent van tortilla-chips en andere voedingsmiddelen had, na een explosieve uitbouw van de productieafdelingen, dringend nood aan kantoren voor circa 130 personen. Te realiseren op de fabriekssite zelf.

Een groot ondergronds bassin was te combineren met opslagruimtes, parkeerplaatsen, individuele en landschapskantoren, ontvangstruimtes, dining-room, enz...

Het 70m lange gebouw herbergt uiteindelijk 5 nivo's (1 ondergronds en 4 bovengronds). Een langwerpige atrium, geklemd tussen de bestaande fabriek en de te bouwen kantoren, verzekert de toegang tot alle afdelingen, ruime verticale en horizontale circulaties, verschaft op de verdiepingen toegang, via passerelles tot secundaire utilities als toiletten, bergingen e.a... zodat de eigenlijke landschapskantoren maximaal "ontlast" zijn en maximaal efficiënt kunnen worden ingericht.

De keuze voor de verschijning van het gebouw, een zwart-wit compositie met horizontaal karakter (geprofileerde staalplaat enerzijds, wit architectonisch beton anerzijds...) is o.a. ingegeven door de ambitie het gebouw een duidelijk profiel te verlenen in het grootschalige en enigzins verwarrende landschap van kanaal en industrie. En dit door toepassing van een klassieke - en dus blijvende -kleurstelling.
Architecten- en ingenieursbureau D'hondt, Beneluxpark 5, 8500 Kortrijk, Tel.: +32 56 25 97 25, Fax: +32 56 22 75 33, info@bureaudhondt.be